Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Halčín Marek marek.halcin@apa.sk
Halušková Marta marta.haluskova@apa.sk
Hamlíková Ľubica lubica.hamlikova@apa.sk
Hariš Martin martin.haris@apa.sk
Haulíková Daniela daniela.haulikova@apa.sk
Hausnerová Patrícia patricia.hauserova@apa.sk
Havelková Helena helena.havelkova@apa.sk
Havlíčková Marta marta.havlickova@apa.sk
Havranová Michaela michaela.havranova@apa.sk
Hazucha Jan jan.hazucha@apa.sk
Hirjak Peter peter.hirjak@apa.sk
Hirková Anna anna.hirkova@apa.sk
Hlinková Monika monika.hlinkova@apa.sk
Hodalová Dominika dominika.hodalova@apa.sk
Hodas Tomáš tomas.hodas@apa.sk
Hojsíková Mária maria.hojsikova@apa.sk
Hollá Katarína katarina.holla@apa.sk
Homzová Diana diana.homzova@apa.sk
Horal Juraj juraj.horal@apa.sk
Horková Martina martina.horkova@apa.sk
Horňanský Filip filip.hornansky@apa.sk
Horváthová Denisa denisa.horvathova@apa.sk
Horvatovič Matúš matus.horvatovic@apa.sk
Hoťka Stanislav stanislav.hotka@apa.sk
Hrachala Martin martin.hrachala@apa.sk
Hradská Katarína katarina.hradska@apa.sk
Hrašková Eva eva.hraskova@apa.sk
Hrčková Veronika veronika.hrckova@apa.sk
Hrdý Michal michal.hrdy@apa.sk
Hroncová Martina martina.hroncova@apa.sk
Hucík Michal michal.hucik@apa.sk
Hulíková Silvia silvia.hulikova@apa.sk
Hanšutová Kmeťová Agneša agnesa.hansutovakmetova@apa.sk
Horváthová Zuzana zuzana.horvathova@apa.sk
Hudecová Mária maria.hudecova@apa.sk
Halgašová Mária maria.halgasova@apa.sk
Hlaváčová Iveta iveta.hlavacova@apa.sk
Hermanovský Michal michal.hermanovsky@apa.sk
Halgošová Zuzana zuzana.halgosova@apa.sk
Holičková Kvetoslava kvetoslava.holickova@apa.sk
Hrušková Zuzana zuzana.hruskova@apa.sk
Hesková Eva eva.heskova@apa.sk
Haščík Ján jan.hascik@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev