Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Lászlóová Mária maria.laszloova@apa.sk
Lelovics Tichomír tichomir.lelovics@apa.sk
Lesník Peter peter.lesnik@apa.sk
Löblová Martina martina.loblova@apa.sk
Ľubomíra Podperová lubomira.podperova@apa.sk
Lučivjanská Katarína katarina.lucivjanska@apa.sk
Lukáč Peter peter. lukac@apa.sk
Luterančíková Andrea andrea.luterancikova@apa.sk
Lehotská Zuzana zuzana.lehotska@apa.sk
Lišková Valéria valeria.liskova@apa.sk
Lehocký Ladislav ladislav.lehocky@apa.sk
Lipárová Andrea andrea.liparova@apa.sk
Lešková Angelika angelika.leskova@apa.sk
Labudová Marta marta.labudova@apa.sk
Lalík Dušan dusan.lalik@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev