Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Máčaj Ivan ivan.macaj@apa.sk
Mach Dávid david.mach@apa.sk
Machová Terézia terezia.machova@apa.sk
Macik Samuel samuel.macik@apa.sk
Magdina Pavol pavol.magdina@apa.sk
Magnusová Tatiana tatiana.magnusova@apa.sk
Magová Marta marta.magova@apa.sk
Majáková Mária maria.majakova@apa.sk
Majna Matúš matus.majna@apa.sk
Maková Helena helena.makova@apa.sk
Malatová Simona simona.malatova@apa.sk
Malíková Karolína karolina.malikova@apa.sk
Mancošová Ľubomíra lubomira.mancosova@apa.sk
Mancošová Ľubomíra lubomira.mancosova@apa.sk
Marcin Tomáš tomas.marcin@apa.sk
Marko Miroslav miroslav.marko@apa.sk
Martincová Miroslava miroslava.martincova@apa.sk
Masaryková Romana romana.masarykova@apa.sk
Maťašová Simona simona.matasova@apa.sk
Matlovičová Eva eva.matlovicova@apa.sk
Matúšek Tomáš tomas.matusek@apa.sk
Matušková Kristína kristina.matuskova@apa.sk
Matúšová Rozália rozalia.matusova@apa.sk
Maxian Rosová Dajana dajana.maxianrosova@apa.sk
Melicher Miroslav miroslav.melicher@apa.sk
Mifkovičová Michaela michaela.mifkovicova@apa.sk
Miháliková Renáta renata.mihalikova@apa.sk
Mikla Ján jan.mikla@apa.sk
Miklósová Silvia silvia.miklosova@apa.sk
Mižúr Vladimír vladimir.mizur@apa.sk
Mlej Maroš maros.mlej@apa.sk
Mlynár František frantisek.mlynar@apa.sk
Mlynčoková Ivana ivana.mlyncokova@apa.sk
Molitoris Marek marek.molitoris@apa.sk
Mónathová Alena alena.monathova@apa.sk
Moncoľ Ján jan.moncol@apa.sk
Motúz Ľuboš lubos.motuz@apa.sk
Muľová Soňa sona.mulova@apa.sk
Murillo Alaxová Lucia lucia.murilloalaxova@apa.sk
Murínová Michaela michaela.murinova@apa.sk
Mutňan Marek marek.mutnan@apa.sk
Majzelová Božena bozena.majzelova@apa.sk
Matuška Peter peter.matuska@apa.sk
Márkusová Erika erika.markusova@apa.sk
Matej Peter peter.matej@apa.sk
Mališová Martina martina.malisova@apa.sk
Majna Peter peter.majna@apa.sk
Melišek Martin martin.melisek@apa.sk
Malecová Vladimíra vladimira.malecova@apa.sk
Marko Martin martin.marko@apa.sk
Masárová Marta marta.masarova@apa.sk
Michal Peter peter.michal@apa.sk
Michalcová Anna anna.michalcova@apa.sk
Majerníková Ľuboslava luboslava.majernikova@apa.sk
Malčeková Anna anna.malcekova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev