Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Nadzam Ľubomír lubomir.nadzam@apa.sk
Nagy Štefan stefan.nagy@apa.sk
Nemček Miloš milos.nemcek@apa.sk
Németh Eugen eugen.nemeth@apa.sk
Németh Matej matej.nemeth@apa.sk
Némethová Darina darina.nemethova@apa.sk
Neradovič Ľuboš lubos.neradovic@apa.sk
Nováková Jarmila jarmila.novakova@apa.sk
Nováková Stela stela.novakova@apa.sk
Novosedlíková Zdenka zdenka.novosedlikova@apa.sk
Nyulaszyová Magdaléna magdalena.nyulaszyova@apa.sk
Nagyová Melinda melinda.nagyova@apa.sk
Nešťáková Simona simona.nestakova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev