Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Omelková Anna anna.omelkova@apa.sk
Onderišinová Daniela daniela.onderisinova@apa.sk
Ondrej Marián marian.ondrej@apa.sk
Ondrušková Adela adela.ondruskova@apa.sk
Ondrušková Jozefína jozefina.ondruskova@apa.sk
Orlický Vladimír vladimir.orlicky@apa.sk
Ostrihoň Igor igor.ostrihon@apa.sk
Ošust Michal michal.osust@apa.sk
Obertášová Daniela daniela.obertasova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev