Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Palcutová Veronika veronika.palcutova@apa.sk
Paldan Pavol pavol.paldan@apa.sk
Páleníková Henrieta henrieta.palenikova@apa.sk
Pappová Monika monika.pappova@apa.sk
Patková Jana jana.patkova@apa.sk
Paučírová Katarína katarina.paucirova@apa.sk
Paučírová Katarína katarina.paucirova@apa.sk
Pavelkova Jana jana.pavelkova@apa.sk
Pavlisová Agáta agata.pavlisova@apa.sk
Pavlovičová Michaela michaela.pavlovicova@apa.sk
Pecho Peter peter.pecho@apa.sk
Pečko Ján jan.pecko@apa.sk
Pekárová Marta marta.pekarova@apa.sk
Pešková Monika monika.peskova@apa.sk
Petraturová Alena alena.petraturova@apa.sk
Petříček Gabriel gabriel.petricek@apa.sk
Petričová Alena alena.petricova@apa.sk
Petrikovič Jakub jakub.petrikovic@apa.sk
Petruňak Pavol pavol.petrunak@apa.sk
Píš Ján jan.pis@apa.sk
Plačková Danka danka.plackova@apa.sk
Podhora Adam adam.podhora@apa.sk
Polák Attila attila.polak@apa.sk
Polláková Magdaléna magdalena.pollakova@apa.sk
Porubčanský Matúš matus.porubcansky@apa.sk
Potocká Katarína katarina.potocka@apa.sk
Poustecká Ivana ivana.poustecka@apa.sk
Povodová Pavlína pavlina.povodova@apa.sk
Prachárová Katarína katarina.pracharova@apa.sk
Prnová Alena alena.prnova@apa.sk
Paldiová Zdena zdena.paldiova@apa.sk
Petrová Jarmila jarmila.petrova@apa.sk
Páleník Jozef jozef.palenik@apa.sk
Paholics Gábor gabor.paholics@apa.sk
Popaďáková Jana jana.popadakova@apa.sk
Pirťanová Nikola nikola.pirtanova@apa.sk
Pondelová Renáta renata.pondelova@apa.sk
Prišegemová Marianna marianna.prisegemova@apa.sk
Pirožek Peter peter.pirozek@apa.sk
Palšová Darina darina.palsova@apa.sk
Petrík Michal michal.petrik@apa.sk
Pošivák Dávid david.posivak@apa.sk
Pacindová Claudia claudia.pacindova@apa.sk
Pacindová Eva eva.pacindova@apa.sk
Palcso Tibor tibor.palcso@apa.sk
Petříček Tomáš tomas.petricek@apa.sk
Piliarik Jaroslav jaroslav.piliarik@apa.sk
Pavlech Miroslav miroslav.pavlech@apa.sk
Podhradský Peter peter.podhradsky@apa.sk
Poliaková Božena bozena.poliakova@apa.sk
Pavlendová Marta marta.pavlendova@apa.sk
Prokšová Miroslava miroslava.proksova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev