Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Rácová Katarína katarina.racova@apa.sk
Radik Miroslav miroslav.radik@apa.sk
Rafajová Martina martina.rafajova@apa.sk
Rajniaková Danka danka.rajniakova@apa.sk
Rákociová Viera viera.rakociova@apa.sk
Rakús Marian marian.rakus@apa.sk
Rašovská Viera viera.rasovska@apa.sk
Remiš Martin martin.remis@apa.sk
Rendvanská Lucia lucia.rendvanska@apa.sk
Repáňová Zuzana zuzana.repanova@apa.sk
Rešetková Mária maria.resetkova@apa.sk
Révayová Viera viera.revayova@apa.sk
Riegelová Diana diana.riegelova@apa.sk
Rigó Štefan stefan.rigo@apa.sk
Rigó Štefan stefan.rigo@apa.sk
Robová Andrea andrea.robova@apa.sk
Rondošová Lenka lenka.rondosova@apa.sk
Roninová Lucia lucia.roninova@apa.sk
Rozkopálová Andrea andrea.rozkopalova@apa.sk
Rozsíval Michal michal.rozsival@apa.sk
Rusková Zuzana zuzana.ruskova@apa.sk
Rusňáková Michaela michaela.rusnakova@apa.sk
Ružičková Katarína katarina.ruzickova@apa.sk
Reiner Magdaléna magdalena.reiner@apa.sk
Rašová Darina darina.rasova@apa.sk
Renčo Rastislav rastislav.renco@apa.sk
Renčová Monika monika.rencova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev