Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Šabík Peter peter.sabik@apa.sk
Šafáriková Renáta renata.safarikova@apa.sk
Šalapová Andrea andrea.salapova@apa.sk
Salkovičová Tímea timea.salkovicova@apa.sk
Samašová Marcela marcela.samasova@apa.sk
Sándor Peter peter.sandor@apa.sk
Šantavá Martina martina.santava@apa.sk
Šašková Alica alica.saskova@apa.sk
Savara Jozef jozef.savara@apa.sk
Sayedová Zuzana zuzana.sayedova@apa.sk
Ščepková Jana jana.scepkova@apa.sk
Šebeň Ivan ivan.seben@apa.sk
Sebőová Mária maria.seboova@apa.sk
Sedlačiková Sláva slava.sedlacikova@apa.sk
Semanová Zuzana zuzana.semanova@apa.sk
Šeptáková Mária maria.septakova@apa.sk
Šimkovičová Helena helena.simkovicova@apa.sk
Šimonovičová Rudolfína rudolfina.simonovicova@apa.sk
Šimurková Mária maria.simurkova@apa.sk
Škerenčák Vladimír vladimir.skerencak@apa.sk
Skříčková Katarína katarina.skrickova@apa.sk
Škútová Anežka anezka.skutova@apa.sk
Sláviková Andrea andrea.slavikova@apa.sk
Šlesariková Tatiana tatiana.slesarikova@apa.sk
Slováčková Monika monika.slovackova@apa.sk
Sloviková Kristína kristina.slovikova@apa.sk
Smatana Ladislav ladislav.smatana@apa.sk
Smažák Ľubomír lubomir.smazak@apa.sk
Šmehýlová Kristína kristina.smehylova@apa.sk
Smejkalová Soňa sona.smejkalova@apa.sk
SMT_Atkariova .
SMT_Briganova .
SMT_Bujniakova .
SMT_Dermekova .
SMT_Durcova .
SMT_Filipova .
SMT_Fristykova .
SMT_Klikova .
SMT_Liparova .
SMT_Majzelova .
SMT_Poliakova .
SMT_Stofirova .
SMT_Vargova .
SMT_Vasilova .
SMT_Weisova .
SMT_Zemancikova .
Sopko Adam adam.sopko@apa.sk
Sousedek Michal michal.sousedek@apa.sk
Spinčiaková Gabriela spinciakova.gabriela@apa.sk
Šrámeková Sabina sabina.sramekova@apa.sk
Srnková Veronika veronika.srnkova@apa.sk
Stachová Miroslava miroslava.stachova@apa.sk
Štarková Veronika veronika.starkova@apa.sk
Stefani Peter peter.stefani@apa.sk
Štefanovičová Michaela michaela.stefanovicova@apa.sk
Strelková Martina martina.strelkova@apa.sk
Strelková Silvia silvia.strelkova@apa.sk
Strešková Veronika veronika.streskova@apa.sk
Strigač Rudolf rudolf.strigac@apa.sk
Štrkolcová Erika erika.strkolcova@apa.sk
Sučíková Martina sucikova.martina@apa.sk
Šurda Marián marian.surda@apa.sk
Šútor Jaromír jaromir.sutor@apa.sk
Švigárová Ivana ivana.svigarova@apa.sk
Svoreňová Veronika veronika.svorenova@apa.sk
Škrabalová Mária maria.skrabalova@apa.sk
Števonková Lavríková Lenka lenka.stevonkovalavrikova@apa.
Straková Veronika veronika.strakova@apa.sk
Schwarczová Alexandra alexandra.schwarczova@apa.sk
Šoltésová Stanislava stanislava.soltesova@apa.sk
Šepeľová Daniela daniela.sepelova@apa.sk
Šipošová Martina martina.siposova@apa.sk
Štofilová Viera viera.stofilova@apa.sk
Štofirová Anna anna.stofirova@apa.sk
Sollár Jaroslav jaroslav.sollar@apa.sk
Schostok Dušan dusan.schostok@apa.sk
Staniská Ivana ivana.staniska@apa.sk
Stanek Jozef jozef.stanek@apa.sk
Sokol Viera viera.sokol@apa.sk
Striešková Jana jana.strieskova@apa.sk
Slobodová Dana dana.slobodova@apa.sk
Szeleczký Juraj juraj.szeleczky@apa.sk
Srnka Ján jan.srnka@apa.sk
Švancárová Anna anna.svancarova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev