Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Váczyová Iveta iveta.vaczyova@apa.sk
Vagač Vladimír vladimir.vagac@apa.sk
Vagač Vladimír vladimir.vagac@apa.sk
Vagačová Tatiana tatiana.vagacova@apa.sk
Vagnerová Lenka lenka.vagnerova@apa.sk
Vajdová Eva eva.vajdova@apa.sk
Valačaiová Irena irena.valacaiova@apa.sk
Valašteková Veronika veronika.valestekova@apa.sk
Valovičová Antónia antonia.valovicova@apa.sk
Valovičová Antónia antonia.valovicova@apa.sk
Vanin Ján jan.vanin@apa.sk
Vanya Ladislav ladislav.vanya@apa.sk
Varga Jozef jozef.varga@apa.sk
Vargová Lucia lucia.vargova@apa.sk
Vavrová Eva eva.vavrova@apa.sk
Važan Ondrej ondrej.vazan@apa.sk
Vdovjak Anton anton.vdovjak@apa.sk
Veselská Petra petra.veselska@apa.sk
Virgala Rastislav rastislav.virgala@apa.sk
Viskupová Valéria valeria.viskupova@apa.sk
Vnuk Vladimír vladimir.vnuk@apa.sk
Vojtek Silvius silvius.vojtek@apa.sk
Vőrősová Dominika dominika.vorosova@apa.sk
Vrabcová Dominika dominika.vrabcova@apa.sk
Vranová Eliška eliska.vranova@apa.sk
Vranová Stanislava stanislava.vranova@apa.sk
Vykoukal Ivan ivan.vykoukal@apa.sk
Volf Milan milan.volf@apa.sk
Vrabcová Ivica ivica.vrabcova@apa.sk
Vyšehradský Viliam viliam.vysehradsky@apa.sk
Valenčín František frantisek.valencin@apa.sk
Valíček Anton anton.valicek@apa.sk
Valentová Zuzana zuzana.valentova@apa.sk
Vargicová Aneta aneta.vargicova@apa.sk
Vindišová Agneša agnesa.vindisova@apa.sk
Vysoká Eva eva.vysoka@apa.sk
Vasilová Erika erika.vasilova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev