25.05.2021

Pred novinárov dnes predstúpilo celé vedenie PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra dnes predstavila verejný odpočet Výročnej správy za rok 2020 aj za účasti ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského.

V uplynulých rokoch nemala agentúra vlastné tlačové oddelenie a bola skúpa na informácie. Komunikoval za ňu len jej bývalý riaditeľ Kožuch, alebo ministerstvo.

Ako symbol transparentnosti a otvorenosti dnes pred novinárov a odbornú verejnosť predstúpili okrem generálneho riaditeľa Jaroslava Jánoša aj riaditeľky a riaditelia sekcií PPA a odpovedali na novinárske otázky.

Celý záznam z verejného odpočtu si môžete pozrieť na videu:

Aj po dnešnej správe o odstúpení ministra pôdohospodárstva je PPA pripravená naďalej pokračovať v začatej reforme, zabezpečiť splnenie akreditačných kritérií a pracovať na nápravách chýb z minulosti. Naďalej administrovať platby pôdohospodárom z verejných peňazí, vyplácať platby a spracovávať žiadosti v súlade so zákonom. Prioritou PPA je digitalizácia – zjednodušenie a stransparentnenie procesov spracovania žiadostí, otvorenosť a proklientský prístup voči žiadateľom.Stručný súhrn výročnej správy PPA nájdete tu:

https://www.apa.sk/download/16892

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ