04.07.2024

Minister Takáč: Vďaka obrovskému úsiliu sa nám a PPA podarilo problém s priamymi platbami úspešne vyriešiť do konca júna. Opozícia strašila zbytočne!


Bratislava, 4. júla 2024Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatili poľnohospodárom do 30. júna 2024 prostriedky v objeme 96,8 % z balíka Priamych podpôr. Minister Richard Takáč a generálny riaditeľ PPA Marek Čepko potvrdili aj to, že Slovenská republika neplatí sankcie.

03.05.2024

POĽNOHOSPODÁROM ZOSTÁVAJU UŽ LEN POSLEDNÉ DVA TÝŽDNE NA PODANIE ŽIADOSTI NA ROK 2024.

Bratislava, 03. máj 2024: Bratislava - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína všetkým poľnohospodárom, že do uzávierky podávania žiadostí o priame podpory pre rok 2024 zostáva menej ako dva týždne. Nenechávajte si podanie na poslednú chvíľu.

16.04.2024

PPA spustila prijímanie žiadostí o priame podpory pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s prijímaním jednotných žiadostí. S cieľom zjednodušiť proces podania žiadosti a poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie na jednom mieste, pre kampaň 2024 bola vytvorená špeciálna samostatná podstránka.

05.04.2024

PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v trende elektronizácie a digitalizácie procesov. Od nadchádzajúcej kampane 2024 bude možné podávanie žiadostí o priame podpory výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

02.04.2024

PPA intenzívne vypláca dotácie pre poľnohospodárov

Bratislava, 2. apríla 2024 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) denne vypláca priame platby za kampaň 2023. Vďaka zavedeniu nových procesov, intenzívnemu úsiliu a spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) sa finančná podpora dostáva k slovenským poľnohospodárom.

28.02.2024

OD APRÍLA PREDLOŽÍTE ŽIADOSTI O PRIAME PLATBY IBA ELEKTRONICKY

Bratislava, 28. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v nastolenom trende elektronizácie a digitalizácie procesov a od nadchádzajúcej kampane pripravuje výlučne plne elektronické podávanie žiadostí o priame podpory prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Vzhľadom na to, že na komunikáciu so štátnym orgánom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a tieto podania podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, pripravila PPA pre prijímateľov o priame podpory informáciu, ako postupovať, podľa každej kategórie prijímateľov.

20.02.2024

PPA SPÚŠTA NOVÚ FORMU KOMUNIKÁCIE S POĽNOHOSPODÁRMI

Bratislava, 20. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristupuje k novej forme komunikácie s prijímateľmi priamych podpôr. Cieľom zavedenia novej formy komunikácie je posunúť sa bližšie k proklienskej organizácii a k vyššej kvalite vzťahu medzi agentúrou a žiadateľom tak, aby bol plnohodnotným partnerom PPA.

19.02.2024

PPA ZRÝCHLUJE PROCES VYPLÁCANIA PRIAMYCH PLATIEB. V PRIEBEHU NAJBLIŽŠÍCH DNI DOSTANÚ POĽNOHOSPODÁRI A MLADÍ FARMÁRI VIAC AKO 118 MIL. EUR

Bratislava, 19. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa vydáva rozhodnutia na ďalšie schémy. Konkrétne na pastevný chov a viazanú podporu príjmu na pestovanie zeleniny.

15.02.2024

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY. FYZICKÉ OSOBY A SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI EŠTE NEMUSIA PODÁVAŤ ŽIADOSŤ ELEKTRONICKY.

Bratislava, 15. februára 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2024. Termín predkladania žiadostí je od 15. februára 2024 do 28. februára 2024. Žiadosti podané po tomto termíne, nebude PPA akceptovať.

26.01.2024

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 26. 1. 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr z kampane 2023. Vedenie agentúry o tom informovalo na spoločnom stretnutí predsedu SPPK Emila Macha.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ