Účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách

16.11.2020

Oznámenie o schválení žiadateľov rámci podporného opatrenia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev