Usmernenia

07-05-2019

Verzia 5.1. Usmernenia MPRV SR č. 6461/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia

04-03-2019

Verzia 5.0 Usmernenia MPRV SR č. 4133/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia

27-02-2019

Usmernenie MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia

16-05-2018

Verzia 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

16-05-2018

Verzia 5.1 Usmernenia MPRV SR č. 1939/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

23-04-2018

Verzia 3.0 Usmernenia MPRV SR č. 3681/2017-610 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

20-03-2018

Verzia 4.0 Usmernenia MPRV SR č. 1283/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

20-03-2018

Verzia 5.0 Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Rok 2017

05-10-2017

Usmernenie MPRV SR k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

09-06-2017

Usmernenie č. 2205/2017-640 MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb