Usmernenia

18.03.2024

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 436/2022 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidla poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

13.07.2023

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 435/2022 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality.

05.04.2023

Usmernenie MPRV SR k NV SR č. 3/2023 Z.z.

k ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

03.03.2023

Metodické usmernenie Režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat (Eko-schémy)

Usmernenie je interpretáciou ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

19.04.2022

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb (v. 8.1), ktoré nadobúda účinnosť dňa 19.04.2022.

25.02.2022

Usmernenie MPRV SR č. 4692/2022-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, ktoré nadobúda účinnosť dňa 28. februára 2022.

15.06.2021

Verzia 6.1 Usmernenia MPRV SR č. 9657/2021-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.

22.04.2021

Verzia 7.0 Usmernenia MPRV SR č. 8685/2021-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

12.03.2020

Verzia 6.0 Usmernenia MPRV SR č. 6648/2020-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.

05.08.2019

Verzia 6.1 Usmernenia MPRV SR č. 8378/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ