26.08.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2020.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ