27.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny do 15.12.2022 
Účinnosť R č. 133/2022 od 26.10.2022

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ