Vestníky

14.04.2023

Vestník čiastka 2/2023

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške podpôr určených na neprojektové opatrenia a operácie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (č.1140/2023)
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení váhových koeficientov pre výpočet zníženia sumy podpory za porušenie podmienok na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 (č.1141/2023

14.04.2023

Vestník čiastka 9/2023

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu účinných látok, ktoré sú zakázané pre šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, pre šetrné hospodárenie v ovocných sadoch a pre šetrné hospodárenie vo viniciach (č. 6465/2023)
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v šetrnom hospodárení pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd, v šetrnom hospodárení v ovocných sadoch a v šetrnom hospodárení vo viniciach

05.04.2023

Vestník čiastka 4/2023

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výberových kritériách pri zaraďovaní žiadostí do príslušných neprojektových opatrení podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ