Vývozné náhrady pre poľnohospodárske výrobky

Formy doručenia chýbajúcich dokladov k prijatým žiadostiam:

Poštou:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava 1

Osobne :
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Fax :
02/53 412 180

E-mail:
nahrady@apa.sk


13-04-2015

Kontakty