Organizácia trhu a štátna pomoc

Zverejnenie žiadostí o podpory na sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a Slovenskej republiky, verejnej kontroly administrácie žiadostí o podpory v rámci organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami, zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra prehľad všetkých žiadostí o podpory podľa jednotlivých opatrení, ktoré žiadatelia predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru v danom roku (počínajúc rokom podávania žiadostí 2015).

Rastlinné komodity: víno a vinohradyŽivočíšne komodity a školské programyŠtátna pomoc a pomoc de minimis