Zušľachťovací styk

Formy doručenia

Žiadosti o osvedčenie (certifikát) AGRIM a chýbajúcich dokladov k prijatým žiadostiam o aktívny zušľachťovací styk

Poštou:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Osobne:
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Fax:
02/53 412 180

E-mail:
vyvoznenahrady@apa.sk