18.04.2023

PPA A SPF SI BUDÚ VZÁJOMNE VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE – ZLEPŠÍ SA PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE.

Bratislava, 19. apríl 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) prvý krát v histórii rokovalo so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) o možnej spolupráci. Výsledkom je dnešné podpísanie Memoranda o vzájomnej pomoci a výmene dát. 

Memorandum podpísal za PPA generálny riaditeľ Jozef Kiss a za Slovenský pozemkový fond generálny riaditeľ Ján Marosz a námestníčka generálneho riaditeľa Adriana Muráňová.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Som rád, že sa nám po niekoľkomesačných rokovaniach podarilo vytvoriť priestor na spoluprácu pri výmene dát. Tie sú veľmi dôležité pre našich žiadateľov a pre väčšiu transparentnosť a rýchlosť procesov schvaľovania žiadostí o prieme platby. Považujem to za historicky významný krok, ku ktorému nepristúpilo žiadne z predchádzajúcich vedení agentúry“.