Aktuálne výzvy

12-07-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Výzva je otvorená do 31.08.2018
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle schémy minimálnej pomoci č. DM – 12/2017 na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.
Výzva je otvorená do 31. 08. 2018
Danú informáciu nájdete v časti:Podpory / Štátna pomoc / Výzvy
viac informácií
11-07-2018

Výzva pre žiadateľov o dotáciu na zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií pre rok 2018 – pokračovanie financovania z roku 2017

Výzva je otvorená do 10.08.2018
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46931 na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1.
Danú informáciu nájdete v časti: Podpory / Štátna pomoc / Výzvy
viac informácií
02-07-2018

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

Výzva je otvorená do 15.09.2018
PPA vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2018
„Financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011.“
Danú informáciu nájdete v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy
viac informácií
02-07-2018

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

Výzva je otvorená do 15.09.2018
PPA vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2018.
„Schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácii výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892
Danú informáciu nájdete v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie organizácií a programy
viac informácií
28-06-2018

Výzva č. 34/PRV/2018 pre podopatrenie 1.2 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva je otvorená do 10.08.2018
pre:
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 28.06.2018 do 10.08.2018
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)