30.06.2023

PPA SPLNILA ÚLOHU A VYPLATILA ŽIADATEĽOM VYŠE 95% PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 30. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) splnila svoju zákonnú úlohu a do dnešného dňa – 30. júna 2023, vyplatila potrebných 95% žiadostí o priame podpory 2022.

PPA rozhodla už o 96,45 % finančných prostriedkov z celkového počtu 18 734 žiadostí v hodnote 565 mil EUR. Na účty žiadateľov poslala 95,01 %, čo predstavuje sumu 536,8 mil EUR. Všetky žiadosti o priame podpory boli dôsledne preverené, keďže vedenie PPA uplatňuje zodpovedný prístup a chráni finančné záujmy EÚ a SR.  Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že sa nám podarilo splniť ďalšiu veľmi dôležitú úlohu. Slovenskí poľnohospodári sú pre nás vždy na prvom mieste a som presvedčený, že aj tento typ dotácie im pomôže v ich podnikaní. Rovnako som rád, že sa nám darí vyplácať podpory poctivým farmárom a eliminujeme tých, ktorí boli v minulosti zvyknutí systém zneužívať“.

Vyplatenie priamych podpôr 2022 sa podarilo aj vďaka konštruktívnemu dialógu so stavovskými združeniami, ktoré sú dôležitým partnerom agentúry v kontakte so žiadateľmi.

Priame platby / trend:


V roku 2022 výrazne stúpol počet kontrolovaných hektárov zo strany PPA, keďže zvýšenie percenta kontrolovanej vzorky z 3% na takmer 8%. To znamená, že kým v roku 2020 to bolo vyše 100 tisíc ha v roku 2022 vyše 214 tisíc ha.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF