Access to Information

 • Head Office:
  Agricultural Paying Agency
  Hraničná 12
  815 26 Bratislava

  Slovak Republic

 • Horizontal Issues Department:
  Phone: +421 918 612 552
  e-mail: international@apa.sk

 • Logo - PRV SR 2014-2020

  Logo - OPRH SR 2014-2020

  Miestne akčné skupiny

  Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

  Aktuálne výzvy

  Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev