Access to Information

Head Office:

Agricultural Paying Agency

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Slovak Republic


Horizontal Issues Department:

Phone: +421 918 613 110

E-mail: international@apa.sk
Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev