18.07.2023

DO EKOSCHÉM SA PRIHLÁSILA VYŠE POLOVICA ŽIADATEĽOV.


Bratislava, 18. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje pozitívny trend v rámci nového programového obdobia 2023-2027 v oblasti Ekoschém, do ktorých sa prihlásila vyše polovica žiadateľov (53,16%). Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Verím, že v nasledujúcich kampaniach toto číslo ešte rádovo stúpne, keďže už v tejto kampani žiadatelia pocítia rozdiel vo výške získaných finančných prostriedkov. Kým pri základnej platbe dostanú približne 100 EUR na hektár, tak pri Ekoschéme k tomuto dostanú navyše 59 EUR v oblastiach mimo chránených území a 92EUR v chránených územiach. To znamená, že až 8 882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení“.
Podľa predbežných výsledkov prijatých jednotných žiadostí na rok 2023 prostredníctvom www.slovensko.sk zvládli poľnohospodári novinky bez problémov a v elektronickej komunikácii s nimi sa PPA posúva opäť na novú úroveň.

1.    V rámci predkladania žiadostí o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky bolo predložených 2 522 žiadostí, pričom správne bolo podaných 2 469 žiadostí a iba 53 (2,1%) žiadostí nebolo podaných správne. 

2.    V rámci jednotných žiadostí na rok 2023 – priame podpory 2023 bolo predložených 16 981 predložených žiadostí, pričom správne podaných bolo 16 707 žiadostí a nesprávne podaných 274 žiadostí (1,6%). V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že 38% zo všetkých žiadostí bolo prijatých v posledných troch dňoch kampane a 62% zo všetkých žiadostí v poslednom 1,5 týždni. To znamená, že žiadatelia si nechali podávanie žiadostí na poslednú chvíľu, čo do budúcna chce PPA zmeniť a motivovať ich k skoršiemu termínu. Je to aj v ich záujme, keďže ak podajú svoju žiadosť skôr, vedia v nej urobiť ešte potrebné úpravy či opravy, na ktoré ich dokáže agentúra včas upozorniť. Pri neskorom termíne podania sa tejto možnosti vzdávajú a ak majú v žiadosti nedostatky, nemajú už čas na nápravu a budú vyhodnotené negatívne.

Okrem spomenutého sa na podporu pre mladého poľnohospodára prihlásil obdobný počet žiadateľov ako v minulosti (738 žiadostí), avšak vďaka novému pravidlu, kedy bude podporených touto platbou nie prvých 28 ha nahlásených mladým poľnohospodárom, ale prvých 100 ha, budú mladí poľnohospodári podporení celkovo vyššou sumou.
V prílohe je k dispozícii prehľad výmer plodín a plôch, ktoré si žiadatelia nahlásili vo svojich žiadostiach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ