PPA / Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.apa.sk prispôsobujeme, aby spĺňalo ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Správca obsahu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
821 05 Bratislava

Technický prevádzkovateľ:
KdeJe Software s.r.o.
Sputniková 4
821 02 Bratislava

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ