10.05.2024

Informácia pre užívateľov aplikácie GSAA

Vzhľadom na výrazne zvýšený počet podávaných žiadostí, môže krátkodobo dochádzať k zníženému komfortu pri používaní aplikácie u niektorých používateľov z dôvodu na strane dodávateľa aplikácie pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Vzniknutý krátkodobý technický problém pre individuálnych žiadateľov aktívne riešime s našim zmluvným dodávateľom IS GSAA spoločnosťou ArcGEO Information Systems spol. s.r.o.

Odporúčame preto používateľom, aby v takomto prípade použili aplikáciu neskôr, prípadne podávali svoje žiadosti vo večerných hodinách.
Napriek zníženiu užívateľského komfortu evidujeme vysoký počet prijatých žiadostí v porovnaní s predchádzajúcimi kampaňami.
Štatistický prehľad podávania žiadosti o priame platby v IS GSAA za rovnaký čas:

Za rok 2024, ku dňu 08. 05. 2024 – je prijatých 6547 žiadostí
Za rok 2023, ku dňu 08. 05. 2023 – bolo prijatých 2326 žiadostí

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ