15.01.2024

NOVÝM GENERÁLNYM RIADITEĽOM PPA JE VLADIMÍR URMANIČ

Bratislava, 15. január 2024: Bratislava - Od 15. januára 2024 vedie Pôdohospodársku platobnú agentúru nový generálny riaditeľ Vladimír Urmanič. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Vladimír Urmanič nastupuje do funkcie po Ondrejovi Humajovi, ktorý v nej pôsobil od novembra 2023.

Minister Richard Takáč očakáva od nového generálneho riaditeľa PPA dokončenie digitalizácie agentúry a pokračovanie plnohodnotných procesov v poskytovaní podpôr pre žiadateľov v agrorezorte: „Moje očakávania od vedenia pôdohospodárskej agentúry zostávajú nemenné. Považujem za kľúčové v záujme všetkých poľnohospodárov, aby procesy fungovali správne a v ich prospech,“ doplnil minister Takáč.

Vladimír Urmanič prichádza z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru vnútorného auditu. Predtým pracoval v Národnej banke Slovenska ako hlavný metodik medzinárodnej koordinácie v oblasti finančného riadenia a na Ministerstve financií SR ako generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly. Nový generálny riaditeľ má tiež dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v oblasti auditu a kontroly, koordinácie auditov, vzťahov s Európskou komisiou a štátnej správy.
Počas pôsobenia Ondreja Humaja vo funkcii generálneho riaditeľa sa začal proces vyplácania priamych podpôr 2023: „Som rád, že sa nám podarilo spustiť zálohové platby a že v najbližšom období bude vyplácanie kampane pokračovať podľa harmonogramu“. Okrem toho Ondrej Humaj v oblasti projektových podpôr riadil čerpanie fondu Programu rozvoja vidieka a v oblasti štátnej pomoci riadil administrovanie výziev Zelená nafta a Poistné.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ