23.08.2022

Návrh usmernenia MPRV SR k Eko-schémam

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti Draft usmernenie eko-schémy - pracovná verzia 1.0 (podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115), uverejnené na webovom sídle MPRVSR.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF