15.05.2023

Oznam o konaní verejného odpočtu Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2022

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v stredu 31. mája 2023 o 10.00 h.

Program verejného odpočtu:
  1. Verejný odpočet Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2022 vrátane hodnotenia zo strany MPRV SR.
  2. Odpovede na otázky novinárov a verejnosti k Výročnej správe PPA za rok 2022 formou e-mailu cez info@apa.sk (do poznámky je nutné uviesť „verejný odpočet 2022“).
  3. Na nezodpovedané otázky v čase konania verejného odpočtu budú zaslané odpovede PPA do 8 dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výročná správa PPA za rok 2022 je zverejnená na webovom sídle PPA v časti Výročné správy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ