03.07.2017

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa aktualizovanú verziu č. 02 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane všetkých jej príloh.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev