07.12.2018

Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej intervencie.

 

 

 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev