25-02-2019

Oznámenie o zmene termínov na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka