25.02.2019

Oznámenie o zmene termínov na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka

   

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev