28.02.2024

Oznámenie pre prijímateľov projektových podpôr k monitorovacím správam.

Z dôvodu technických problémov pri otváraní predložených monitorovacích správ, podaných cez ÚPVS – Slovensko.sk www.slovensko.sk, Vám odporúčame pri podávaní monitorovacích správ elektronicky využiť postup uvedený v prílohe.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ