08.09.2023

Oznámenie pre žiadateľov o schválenie operačného programu organizácií výrobcov (OV), združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre žiadateľov - Schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov   OV, ZOV v sektore ovocia a zeleniny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ