22.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní výzvy na predkladanie žiadostí o uznanie SV,OV,NOV,ZOV a NZOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručky pre žiadateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva výzvu na predkladanie žiadostí o uznanie SV,OV,NOV,ZOV a NZOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručku pre žiadateľov
Účinnosť Rozhodnutia GR č. 20/2024 od 21.02.2024.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ