11.04.2022

Oznámenie o nevyhlásení výziev na podávanie žiadostí na podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva v rokoch 2022-2023

Pôdohospodárska platobná agentúra nebude v rokoch 2022-2023 vydávať výzvy na podávanie žiadostí v sektore vinohradníctva a vinárstva, konkrétne na opatrenia: Podpora na investície do vinárskych podnikov, na reštrukturalizáciu vinohradov, na poistenie úrody, na propagáciu v členskom a na propagáciu v treťom štáte.
V dôsledku dočerpávania zostatku prideleného rozpočtu v rámci Vnútroštátneho podporného programu na obdobie 2019 – 2023 na doteraz schválené žiadosti o podporu a v súlade s čl. 5 ods. 7. NEPaR (EÚ) 2021/2117 Pôdohospodárska platobná agentúra nebude v rokoch 2022-2023 vydávať výzvy na podávanie žiadostí v sektore vinohradníctva a vinárstva, konkrétne na opatrenia:
Podpora na investície do vinárskych podnikov, na reštrukturalizáciu vinohradov, na poistenie úrody, na propagáciu v členskom a na propagáciu v treťom štáte.
Na poistenie úrody vinohradov je možné požiadať o dotáciu cez schému č. SA.63100 (2021/XA štátnej pomoci). Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe bude vyhlásená v priebehu roku 2022. Pre viac informácii odporúčame sledovať webové sídlo Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
Podrobné informácie:
https://www.apa.sk/platby-na-poistne

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ