07.01.2009

Oznámenie PPA zo dňa 7. januára 2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 , že v časti Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 5. Tabuľková časť aktualizovala súbor Tabuľková časť projektu vo formáte Excel.  Aktualizácia sa týka zmien vyplývajúcich z prechodu Sk na €. V ostatných častiach tabuliek zmeny, resp. ich aktualizácia nenastala.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev