04.04.2022

Oznámenie

V súvislosti s pripravovanými webinármi pre poľnohospodárov - žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a výzvy č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov PPA zverejňuje link na prihlásenie : tu
Prihlásenie na webinár, ktorý sa bude konať 07.04.2022 so začiatkom o 9:00 hod, bude možné už 15 minút pred jeho začiatkom. Počet prihlásených účastníkov môže byť z technických dôvodov limitovaný.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ