11.07.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 19. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva, ktorej uzávierka bola 9. júla 2008, nebol prihlásený žiaden uchádzač.
Zverejnený Predajný zoznam je platný k nasledujúcemu uzávierkovému dňu.  
Uzávierka predkladania ponúk do 20. čiastkovej verejnej súťaže bude 23. júla 2008 (streda) do 15.00 hod.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev