02.12.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo dňa 02. 12. 2008 na svojej internetovej stránke informáciu pod názvom:

Opätovná výzva pre pestovateľov kukurice

Súčasne upozorňujeme, že podmienky ohľadom intervenčného nákupu obilnín pre hospodársky rok 2008/2009 sú uvedené v časti Sekcia organizácie trhu – Rastlinné komodity – intervenčný nákup obilnín.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev