03.12.2021

PPA IDE TVRDO PROTI KORUPCII A PODVODOM

Bratislava, 3. decembra 2021: Vďaka úspešnému získaniu trvalej akreditácie môže Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rýchlom tempe prijímať nové protikorupčné opatrenia, ktoré garantujú, že sa stane dôveryhodnou a transparentnou inštitúciou. Dôkazom je vytvorenie novej Sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Táto sekcia bude úzko spolupracovať s  Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s Európskou prokuratúrou (EPPO), Generálnou prokuratúrou SR a s OČTK.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss ide tvrdo po podvodníkoch z minulosti a rovnako zodpovedne nastavuje nové opatrenia v rámci prevencie proti korupcii a podvodom do budúcnosti: „Pôdohospodárska platobná agentúra už nikdy nesmie zopakovať svoju minulosť. Musí byť dôveryhodným partnerom pre poľnohospodárov a náš vidiek“. 

Nové nastavenia procesov, rovnako aj prijímanie efektívnych opatrení v PPA, hodnotia európske inštitúcie veľmi pozitívne. Predovšetkým zmeny v oblastiach konfliktu záujmov, rizikovej činnosti, korupcie a protispoločenskej činnosti. PPA pripravuje aj Memorandum o spolupráci s Finančnou správou v oblasti poskytovania informácií o podnikateľských subjektoch a plnení si povinností voči štátu.

PPA poskytuje priestor na nahlasovanie korupčných či protispoločenských aktivít, mailové adresy, na ktoré môže verejnosť takúto činnosť nahlasovať. Sú k dispozícii na webovej stránke agentúry www.apa.sk.

korupcia@apa.sk

protispolocenskacinnost@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ