29.07.2022

PPA PRIJALA VYŠE 1 600 ŽIADOSTÍ O VÝNIMOČNÚ POMOC

Bratislava: 29. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do dnešného dňa (29. júla 2022) 1 608 žiadostí o výnimočnú pomoc vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. Z toho bola približne štvrtina podaná elektronicky.

Žiadosti o výnimočnú pomoc mohli poľnohospodári posielať do 20. júla 2022 .

PPA naďalej spracováva žiadosti, pričom v rámci 1 608 žiadostí by malo byť 864 chovateľov dojníc, 259 chovateľov ošípaných a 701 chovateľov bahníc. Títo žiadatelia by mali chovať 109 122 ks dojníc, 380 109 ks ošípaných a 220 809 ks bahníc. Tieto údaje budú porovnané s oficiálnymi údajmi z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat CEHZ  k 30.  4. 2022.  Presnými informáciami bude PPA disponovať po ukončení administratívnych kontrol všetkých prijatých žiadostí. Po ich vyhodnotení bude výnimočná pomoc vyplatená do 30. 9. 2022.
Slovenskí poľnohospodári dostali možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dopadov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ