20.02.2024

PPA SPÚŠTA NOVÚ FORMU KOMUNIKÁCIE S POĽNOHOSPODÁRMI

Bratislava, 20. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristupuje k novej forme komunikácie s prijímateľmi priamych podpôr. Cieľom zavedenia novej formy komunikácie je posunúť sa bližšie k proklienskej organizácii a k vyššej kvalite vzťahu medzi agentúrou a žiadateľom tak, aby bol plnohodnotným partnerom PPA.

Žiadateľom bude Pôdohospodárska platobná agentúra zasielať informačný mail na mailovú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári. Už v tomto roku budú prijímatelia dostávať takýmto spôsobom – hromadným mailom – notifikácie, ktoré ich v dostatočnom časovom predstihu upozornia na dôležité termíny v kampani. Pôjde napríklad o termíny na predkladanie žiadostí, na predkladanie príloh, termíny na zmeny na žiadosti a pod..

Týmto spôsobom chce pôdohospodárska platobná agentúra pomôcť prijímateľom predchádzať prípadným sankciám za nedodržanie termínu. Oznámenie bude prijímateľom doručené vždy niekoľko dní vopred aj s informáciou o akú prílohu sa jedná, aby prijímatelia stihli vybaviť potrebné náležitosti v termíne.

Je dôležité, aby si prijímatelia kontrolovali, či mailová adresa, ktorú uvádzajú ako kontaktnú, je aktuálna a v prípade zmeny, ju aktualizovali. 


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ