13.01.2023

PPA SPUSTILA VYPLÁCANIE PLATIEB – IDE O HISTORICKY NAJSKORŠÍ TERMÍN SPUSTENIA PLATIEB V NOVOM ÚČTOVNOM ROKU

Bratislava, 13. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala dnešným dňom vyplácanie platieb v roku 2023. Je to historicky najskorší začiatok vyplácania v novom účtovnom roku, nakoľko v minulých rokoch sa tak dialo vždy až po uzavretí starého účtovného obdobia, čo bolo najskôr až na prelome mesiacov január a február.

PPA pozastavila vyplácanie peňazí poľnohospodárom v roku 2022 už 9. decembra, a to z dôvodu neschváleného štátneho rozpočtu. Do konca roka však vyplatila schválené žiadosti v oblasti štátnej pomoci (pomoc za sucho a pomoc potravinárom) tak, ako sa zaviazala. Rozhodnutie pozastaviť platby už 9. decembra nebolo v kompetencii generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa, ani rezortného ministra Samuela Vlčana. Vynútila si to situácia okolo schvaľovania štátneho rozpočtu v prvej polovici decembra a bolo nevyhnutné riadiť sa platnou legislatívou. Štátny rozpočet na rok 2023 schválil parlament až 22. decembra 2022.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Uvedomujem si komplikovanú situáciu, ktorú poľnohospodárom spôsobilo ukončenie vyplácania už 9. decembra, preto som sa aj po dohode s MPRV rozhodol spustiť vyplácanie v roku 2023 takmer o mesiac skôr, ako v minulých rokoch. Otvárame nové účtovné obdobie bez toho, aby bolo uzavreté účtovné obdobie za rok 2022. Tento stav bude trvať niekoľko dní a je to prvýkrát v histórii PPA, kedy budú bežať paralelne dve účtovné obdobia, ale potrebujeme dostať platby k poľnohospodárom čo najskôr. Zároveň som koncom roka absolvoval pracovné stretnutie s Bankovou asociáciou, aby som poľnohospodárom pomohol zmierniť tlak na ich pravidelné koncoročné splácanie úverov a bankám som garantoval vyplatenie financií na účty farmárov už v januári 2023. Je pre mňa hlavnou prioritou čo najskoršie spustenie platieb v tomto roku a som úprimne rád, že s maximálnym nasadením zamestnancov PPA sa tento cieľ podarilo k dnešnému dňu splniť.“

PPA aj po pozastavení platieb pokračovala vo vydávaní rozhodnutí k priamym podporám. Z celkového počtu 17 886 podaných žiadostí, bolo do Vianoc vydaných 75% rozhodnutí a do 9.12.2022 vyplatených 200 miliónov EUR. Do konca januára vyplatí PPA poľnohospodárom ďalších 156 miliónov EUR v oblasti priamych podpôr.
PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti, pričom december roku, v ktorom bola podaná žiadosť, nie je konečným, ale iba prvotným termínom na vyplatenie priamych podpôr. Zároveň európska legislatíva ukladá platobným agentúram členských štátov povinnosť vyplatiť 95% finančných prostriedkov danej kampane do 30.06. nasledujúceho kalendárneho roka. PPA tieto povinnosti plní s výrazným predstihom.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ