23.11.2023

PPA UŽ POSLALA PRIJÍMATEĽOM VYŠE POLOVICU PLATIEB MIMORIADNEJ POMOCI.

Bratislava, 23. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s odosielaním platieb pre oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia mimoriadna pomoc. Doteraz bolo zaslaných cca 5 250 platieb, čo predstavuje približne 65% z celkového počtu platieb pre oprávnených príjemcov. V týchto platbách ide o sumu vyše 8 724 500 EUR čo je viac ako polovica ( 55%) z celkového rozpočtu určeného pre dané opatrenie.

PPA vydala všetky rozhodnutia vo veci poskytnutia mimoriadnej podpory pestovateľom pšenice v zmysle Nariadenia vlády SR č. 346/2023 Z. z. o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny už v októbri 2023. Prvýkrát v histórii nemuseli poľnohospodári žiadať o podporu, ale agentúra využila informácie, ktoré má k dispozícii vo svojich systémoch. Generálny riaditeľ Ondrej Humaj: „Podklady pre vyplatenie tejto mimoriadnej pomoci sme dokázali spracovať v krátkom čase a rovnako rýchlo teraz peniaze posielame na účty prijímateľom. Je to výsledok správneho nastavenia agentúry a verím, že PPA bude takto môcť postupovať aj v ďalších podporách v čo najväčšej možnej miere“. Celá suma by mala byť na účtoch príjemcov do konca novembra 2023, dodáva Humaj.
Na mimoriadnu podporu bolo z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu vyčlenených 5 240 000 EUR, ktoré sa vláda SR rozhodla navýšiť o dodatočnú vnútroštátnu pomoc do maximálnej výšky 200 %. Celkovo tak bolo pre pestovateľov pšenice vyčlenených 15 720 000 EUR. Podpora sa poľnohospodárovi poskytuje na hektár poľnohospodárskej plochy, na ktorej v roku 2022 pestoval pšenicu v navýšenej sume 39,44983 EUR a v stanovenej lehote podal na PPA žiadosť o priame podpory na plochu za kalendárny rok 2023. PPA tak podporí 8 035 pestovateľov pšenice s výmerou 398 480,70 ha.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ