26.11.2023

PPA VYPLATILA TAKMER CELÚ ZELENÚ NAFTU 2023.

Bratislava, 26. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila takmer celú štátnu pomoc tzv. Zelená nafta 2023. Do dnešného dňa poslala na účty prijímateľov 29,6mil EUR z celkovej sumy 30,8mil EUR, teda viac ako 96%.

V tejto sume je obsiahnutých 2 790 Žiadostí o platbu (ŽoP) z celkového počtu 2 868 schválených príjemcov pomoci vo výške 29 653 685,22 EUR. PPA vyplatí celú podporu Zelená nafta do konca roka 2023. Generálny riaditeľ Ondrej Humaj: „Ide o ďalšie potvrdenie správneho nastavenia agentúry, výsledok väčšieho využívania elektronického podávania žiadostí a tiež zjednodušenia procesov“.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach - teda ZELENÁ NAFTA 2023 bola otvorená od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023. Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. PPA takto podporuje prvovýrobcov v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

 

V minulom roku poskytla PPA podporu ZELENÁ NAFTA 2 697 žiadateľom v celkovej sume 32 028 473,27 EUR. PPA aj naďalej hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie pomáhať poľnohospodárom, aby mohli využívať podpory a pomoc zo zdrojov EÚ a rozpočtu SR vo svojom podnikaní v agrorezorte.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ