09.05.2023

PPA VYPLÁCA PRIAME PODPORY ŽIADATEĽOM SPRÁVNE, NEVYPLATENÉ ZOSTÁVAJÚ IBA TIE, KTORÉ JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ.

Bratislava, 9. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022 a vyše 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti. V tomto prípade teda do 30. 6. 2023. 

Priame podpory, ktoré PPA nevyplatila, je potrebné preveriť a až po tomto procese budú môcť byť zostávajúce žiadosti buď vyplatené, alebo zamietnuté. Ide o zodpovedný prístup PPA preveriť sporné žiadosti, keďže je jej povinnosťou chrániť finančné záujmy EÚ a SR.  

PPA intenzívne komunikuje priamo so žiadateľmi a jej predstaviteľmi zo stavovských združení. Ako príklad môžeme uviesť stretnutie z tohto utorka (2.5.2023) a reakciu zástupcov OPPK DK, ktorí ocenili konštruktívne rokovanie s PPA k tejto téme. Celé znenie hodnotenia stretnutia zo strany OPPK DK prikladáme: „V utorok 2.5. 2023 sa zástupcovia OPPK DK zúčastnili pracovného stretnutia na PPA v Bratislave. Touto cestou sa chcem poďakovať pánu Generálnemu riaditeľovi Mgr. Jozefovi Kissovi a pracovníkom PPA za konštruktívne rokovanie, vysokú odbornosť a pripravenosť. Na stretnutí sme boli objektívne informovaní o problémoch s prebiehajúcimi kontrolami kampane 2022. Nadobudli sme presvedčenie, že PPA má záujem na čo najrýchlejšom vydaní rozhodnutí žiadateľom. Po kovide však opäť musí byť skontrolovaných 10 % výmery pôdy, čo predstavuje nárast z 50 000ha na takmer 200 000ha ročne. Najviac kontrol je na strednom Slovensku, kde bol pri poslednej aktualizácii LPIS veľký úbytok pôdy, tým pádom veľká chybovosť a veľká vzorka do kontrol. Dnes, 4.5.2023 má prebehnúť ďalšia krížová kontrola, kde by malo byť vydaných väčší počet rozhodnutí. Rozhodnutia budú vydané aj subjektom, ktorí zanedbateľnou časťou susedia s kontrolovaným subjektom. Ostatní budú musieť čakať na ukončenie kontrol. Projekty podávané v minulom roku budú vyhodnotené do konca mája 2023, každý žiadateľ sa dozvie, či má projekt schválený alebo nie“.

Spolitizovanie témy je iba snahou interpretovať fakty inak, ako v realite sú.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ