19.10.2023

PPA ZASLALA VŠETKY ROZHODNUTIA O MIMORIADNEJ PODPORE PESTOVATEĽOM PŠENICE.

Bratislava, 19. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) už vydala všetky rozhodnutia vo veci poskytnutia mimoriadnej podpory pestovateľom pšenice v zmysle Nariadenia vlády SR č. 346/2023 Z. z. o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny. 

Prvýkrát v histórii ide o podporu, o ktorú nemuseli poľnohospodári žiadať, ale agentúra ju vyplatí na základe informácií, ktoré už má k dispozícii. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „ Som rád, že sme opäť dokázali v rekordne krátkom čase spracovať podklady pre vyplatenie podpory bez povinnosti poľnohospodárov podať si novú žiadosť a splniť tak verejný prísľub, ktorý sme dali poľnohospodárom. Predpokladám, že rovnako rýchlo dostanú peniaze aj na svoje účty a to už v novembri 2023“. Dodáva, že je potrebné, aby si  príjemcovia mimoriadnej podpory sledovali elektronické schránky, resp. preberali zásielky na pošte.  

Na tento účel bolo na mimoriadnu podporu z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu vyčlenených 5 240 000 EUR, ktoré sa vláda SR rozhodla navýšiť o dodatočnú vnútroštátnu pomoc do maximálnej výšky 200 %. Celkovo tak bolo pre pestovateľov pšenice vyčlenených 15 720 000 EUR.
Podpora sa poľnohospodárovi poskytuje na hektár poľnohospodárskej plochy, na ktorej v roku 2022 pestoval pšenicu v navýšenej sume 39,44983 EUR a v stanovenej lehote podal na PPA žiadosť o priame podpory na plochu za kalendárny rok 2023. PPA tak podporí 8 035 pestovateľov pšenice s výmerou 398 480,70 ha. 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001