05.04.2024

PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v trende elektronizácie a digitalizácie procesov. Od nadchádzajúcej kampane 2024 bude možné podávanie žiadostí o priame podpory výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
 
Vzhľadom na to, že na komunikáciu s PPA je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom a tieto podania podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, pripravila PPA pre prijímateľov o priame podpory videonávod, ako postupovať pri podávaní žiadosti.
 
Cieľom je uľahčiť proces podania žiadostí v súlade s novými postupmi a pravidlami kampane 2024, reflektujúc pritom záväzok nového vedenia PPA k rýchlejšiemu a efektívnemu poskytovaniu finančnej podpory.

Uľahčenie procesu podávania žiadostí 
Aby sa poľnohospodárom poskytla čo najkvalitnejšia podpora v novom programovom období 2023 – 2027, PPA aktualizuje videonávod na podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory. Tento krok je súčasťou našej iniciatívy pre zjednodušenie administratívnych procesov a zabezpečenie informovanosti žiadateľov o potrebných krokoch.
 
Video:


Záväzok k zlepšeniu a efektivite
Nové vedenie PPA kontinuálne hľadá spôsoby, ako zlepšiť služby poskytované poľnohospodárom. Sme odhodlaní riešiť všetky identifikované problémy a uľahčiť proces vyplácania priamych platieb. Videonávod je jedným z mnohých opatrení, ktoré budú implementované s cieľom optimalizovať administratívu a komunikáciu pre kampaň 2024.
 
PPA zároveň postupne poskytne na svojej webovej stránke široký rozsah podporných materiálov vrátane usmernení, príručiek a často kladených otázok a odpovedí. Tieto nástroje sú navrhnuté tak, aby odpovedali na otázky žiadateľov a uľahčili im úspešné podanie žiadosti.
 
Pokračujeme vo svojom úsilí o poskytovanie kvalitnejších služieb slovenským poľnohospodárom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Veríme, že cez transparentné a efektívne procesy môžeme spoločne prekonať výzvy a podporiť rozvoj slovenského poľnohospodárstva.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ