24.04.2024

REGISTRÁCIA NOVÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTÁTNU POMOC V DATACENTRE (prístup do ITMS2014+)

PPA oznamuje všetkým žiadateľom, ktorí sú oprávnení v zmysle schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (dostupná na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, konkrétne na https://www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-podporu-polnohospodarskej-prvovyroby-rybolovu-a-akvakultury-v-dosledku-agresie-ruska-proti-ukrajine/161---19125/), a ktorí nie sú registrovaní v systéme ITMS2014+, aby svoju registráciu neodkladali na čas vyhlásenia výzvy (máj 2024). Registrácia nie je časovo obmedzená. Bez registrácie nebude žiadateľovi umožnené podať žiadosť v zmysle vyššie uvedenej schémy. Všetky potrebné informácie sú dostupné v usmernení k registrácii.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ